DOWNLOAD

#Tên tài liệuMô tảTải về
1 Winrar 4.20 Phần mềm giải nén
2 Plugin ký số Phần mềm để ký điện tử trên hệ thống.
3 Phần mềm Teamviewer Phần mềm Teamviewer 10 Quick Support
4 Phần mềm giảm dung lượng file pdf Phần mềm giảm dung lượng file pdf

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6270 3618 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội