DOWNLOAD

#Tên tài liệuMô tảTải về
1 Winrar 4.20 Phần mềm giải nén
2 Plugin ký số Phần mềm để ký điện tử trên hệ thống.
3 Phần mềm Teamviewer Phần mềm Teamviewer 10 Quick Support
4 Phần mềm giảm dung lượng file pdf Phần mềm giảm dung lượng file pdf
5 Plugin chữ ký số Plugin chữ ký số
6 Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6270 3618 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội